Services

Gülezler'de Sürdürülebilirlik

Gülezler Grup “Daha az tüket daha çok üret” bilinci ile yola çıkmıştır. Sürdürülebilirlik Stratejisini, bu yaklaşımdan hareketle kuran Gülezler Grup, farkındalık düzeyi ve sorumluluk bilinci ile insana ve doğaya saygılı bir üretici olmanın gereklerini yerine getirmektedir.

Günümüzde değeri daha fazla anlaşılır hale gelen “Sürdürülebilirlik” olgusunun sadece çevre ile sınırlı tutulmadan; Çevre’den İklim’e, Yönetim’den İnsan Kaynağına, Tedarikçi İlişkilerinden, Müşteri İlişkilerine varıncaya kadar dokunduğumuz her alanda iş yapış süreçlerimizi şekillendirmesini hedefliyoruz.

 

Bu bağlamda Sürdürülebilirlik yaklaşımına esas teşkil eden ana ilkelerimiz;

 

  + Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi,

  + İstihdamın artırılması

  + Ekosistemin devamlılığı

 

olmak üzere üç temel öge üzerinde şekillenmiştir.

 

Grubumuzun sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının temellendiği bu üç önemli alanda faaliyetlerimizin nihai çıktılarından biri olarak; sürdürebilirlik açısından sektörümüze de örnek teşkil edecek Güneş Enerjisi Santralimizi devreye aldık. 1.1 MW kurulu güce sahip GES Santralimiz ile ihtiyaç duyduğumuz enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılama mutluluğunu yaşıyoruz.

 

İyi bir geleceğe bugünden dokunmak gerektiği bilinciyle sürdürülebilirliğin en temel hedeflerinden olan karbon ayak izini azaltma konusunda önemli bir adım atmış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik alanında gerçekleştireceğimiz tüm faaliyetlerimiz, geleceğe güvenle bakılmasını sağlayacaktır.