Foamboard (XPS)

Foamboard 1500 D ısı yalıtım levhaları, merteklerin üzerine uygulanır. Çatı tahtası kullanılmadan yapılan bu uygulamada, her türlü çatı kaplaması kullanılabilir. Kullanılacak ısı yalıtım levhası ile aynı kalınlıkta olmak üzere, bitiş çıtası saçak boyunca mertek uçlarına çivi veya vida ile tespit edilir. Foamboard levhalar, bitiş çıtasından başlamak üzere mahyaya doğru merteklerin üzerine, merteklere dik yönde yerleştirilir.

Levhaların kenar binilerinin tam intibak etmesine özen gösterilmelidir. Baskı çıtaları, merteklerin üzerine gelecek şekilde Foamboard levhaların üzerinden çakılır. Su buharı geçirgen bir su yalıtım örtüsü, saçak seviyesinden mahyaya doğru birbiri üzerine bindirilerek döşenir. Baskı çıtalarına dik yönde atılan kiremit tespit çıtaları baskı çıtalarının üzerine çivilenir. Kiremit tespit çıtalarının üzerine kiremitler tutturularak uygulama tamamlanır.

  Tip Dayanım(kPa) Yüzey Kalınlık (cm)
Foamboard
1500 150 Düz veya Pürüzlü 2,5cm – 5cm
2000 200 Düz veya Pürüzlü 2cm – 10cm
2500 250 Düz veya Pürüzlü 2cm – 10cm
3000 300 Düz veya Pürüzlü 2cm – 10cm
3500 350 Düz veya Pürüzlü 2cm – 10cm
Manto 150 Pürüzlü 2cm – 8cm